top of page

ਕ੍ਰਿਟਿਕਲ ਇੱਲਨੈੱਸ ਕਿਓਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ?

 
ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ (Rehabilitation)ਨਿੱਜੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਕ੍ਰਿਟਕਲ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਕਲ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣੀ  ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ?

 • ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ |

 • ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ|

 • ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ|

 • ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ  ਲਈ ਕਿਸੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|

 
 
ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ' ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਕ੍ਰਿਟਕਲ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਵਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ :

 • ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ

 • ਅਰਟਿਕ ਸਰਜਰੀ

 • ਅਨੀਮੀਆ

 • ਬੈਕਟਰੀਆ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ

 • ਅੰਨ੍ਹੇਪਨ

 • ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰਸੌਲੀ

 • ਕੈਂਸਰ 

 • ਕੋਮਾ

 • ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ

 • ਬੋਲ਼ਾਪ੍ਨ

 • ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ

 • ਦਿਲ ਵਾਲਵ ਤਬਦੀਲੀ

 • ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ

 
 • ਅੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

 • ਲੋਸ ਓਫ ਸਪੀਚ 

 • ਸਟਰੋਕ

 • ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਚ ਜਲ ਜਾਣਾ 

 • ਅਧਰੰਗ

 • ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਰੋਗ

 • ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ

 • ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਐਚਆਈਵੀ 

 • ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

 • ਫੇਲ -ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ  

 • ਮੋਟਰ ਨਿਓਰੋਨ  ਬਿਮਾਰੀ

 • ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

 

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਕਲ ਇੰਸੂਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕਵਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ :

 
 • ਦਿਮਾਗੀ ਲਕਵਾ

 • ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸੀਸ

 • ਟਾਈਪ 1 ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ

 • ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

 • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ dystrophy

NoMedilife.com- No Needles No Medicals Insurance

At NoMedilife.com, we provide our services to hard-to-insure people and those who need fast-life insurance coverage without Medicals. We specialize in Non-Medical life Insurance, Non-Medical Permanent Insurance and Non-Medical Critical Illness Insurance.
Untitled design (44).png
Click Here
bottom of page